Chuyên mục: Container Lạnh

Container Lạnh

Tháng Sáu 27, 2018 Off

Contaienr LẠNH 45 FEET

By admin

Container lạnh 45 feet Kích thước ngoài: Dài 13,692x Rộng 2438x Cao 2896mm Kích thước bên trong: Dài13,071x Rộng 2268x Cao 2553 m.…

Tháng Sáu 27, 2018 Off

Container LẠNH 40 FEET

By admin

Container lạnh 40 feet Kích thước ngoài: Dài 12192x Rộng 2438x Cao 2591mm Kích thước bên trong: Dài 11571x Rộng 2268x Cao 2249…

Tháng Sáu 27, 2018 Off

Container LẠNH 20 FEET

By admin

Hệ thống làm lạnh luôn được theo dõi kiểm tra và được hoàn tất trước khi giao cho khách hàng…

Tháng Sáu 27, 2018 Off

Container LẠNH 10 FEET

By admin

Container lạnh 10’RF  theo tiêu chuẩn Quốc tế,  đủ tiêu chuẩn đóng hàng với thông số kỹ thuật gồm : Kích thước phủ…