Thẻ: CHO THUÊ CONTAINER

Tháng Sáu 27, 2018 Off

CHO THUÊ CONTAINER

By admin

Khi quý khách hàng cần báo giá hoặc hợp đồng dịch vụ sửa chữa xin vui lòng liên hệ, chúng tôi…

Tháng Sáu 27, 2018 Off

CONTAINER TOILET 10 FEET

By admin

CONTAINER TOILET 10 FEET LOẠI SẢN PHẨM CONTAINER TOILET 10 FEET MODEL KCT CONTAINER Bằng thép đã qua sử dụng,…

Tháng Sáu 27, 2018 Off

CONTAINER TOILET 40 FEET

By admin

CONTAINER TOILET 40 FEET LOẠI SẢN PHẨM CONTAINER TOILET 40 FEET MODEL KCT CONTAINER Bằng thép đã qua sử dụng,…

Tháng Sáu 27, 2018 Off

CONTAINER TOILET 20 FEET

By admin

CONTAINER TOILET 20 FEET LOẠI SẢN PHẨM CONTAINER TOILET 20 FEET MODEL KCT CONTAINER Bằng thép đã qua sử dụng,…

Tháng Sáu 27, 2018 Off

CONTAINER VĂN PHÒNG 40 FEET

By admin

CONTAINER VĂN PHÒNG 40 FEET LOẠI SẢN PHẨM CONTAINER VĂN PHÒNG 40 FEET MODEL KCT CONTAINER Bằng thép đã qua…

Tháng Sáu 27, 2018 Off

CONTAINER VĂN PHÒNG 10 FEET

By admin

  CONTAINER VĂN PHÒNG 10 FEET LOẠI SẢN PHẨM CONTAINER VĂN PHÒNG 10 FEET MODEL KCT CONTAINER Bằng thép đã…

Tháng Sáu 27, 2018 Off

CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET

By admin

CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET LOẠI SẢN PHẨM CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET MODEL KCT CONTAINER Bằng thép đã qua…

Tháng Sáu 27, 2018 Off

Contaienr LẠNH 45 FEET

By admin

Container lạnh 45 feet Kích thước ngoài: Dài 13,692x Rộng 2438x Cao 2896mm Kích thước bên trong: Dài13,071x Rộng 2268x Cao 2553 m.…