Thẻ: Container đa phương thức

Tháng Mười 24, 2018 Off

Container đa phương thức

By admin

Thùng chứa đa phương tiện là một container vận chuyển tiêu chuẩn lớn, được thiết kế và chế tạo để vận chuyển hàng hóa…