Thẻ: container tiêu chuẩn

Tháng Mười 24, 2018 Off

Các loại container

By admin

Khác với container tiêu chuẩn, mục đích chung, nhiều biến thể tồn tại để sử dụng với các hàng hoá…

Tháng Mười 24, 2018 Off

Mô tả container

By admin

Chín mươi phần trăm đội tàu container toàn cầu bao gồm các container “vận chuyển hàng khô” hoặc “các mục đích chung” – cả…

Tháng Mười 24, 2018 Off

Lịch sử container

By admin

Vào những năm 1830, đường sắt trên nhiều lục địa đang mang container có thể được chuyển sang các phương…

Tháng Mười 24, 2018 Off

Container đa phương thức

By admin

Thùng chứa đa phương tiện là một container vận chuyển tiêu chuẩn lớn, được thiết kế và chế tạo để vận chuyển hàng hóa…

Tháng Mười 24, 2018 Off

Côngtenơ

By admin

Côngtenơ hàng là hệ thống vận chuyển hàng hóa đa phương thức sử dụng các côngtenơ (tiếng Anh: container) theo tiêu chuẩn ISO để có thể sắp xếp trên…