Thẻ: Lịch sử container

Tháng Mười 24, 2018 Off

Lịch sử container

By admin

Vào những năm 1830, đường sắt trên nhiều lục địa đang mang container có thể được chuyển sang các phương…