Thẻ: mô tả container

Tháng Mười 24, 2018 Off

Mô tả container

By admin

Chín mươi phần trăm đội tàu container toàn cầu bao gồm các container “vận chuyển hàng khô” hoặc “các mục đích chung” – cả…