Tin mới cập nhật

Danh sách các công ty lai dắt tàu thuyền

Danh sách các công ty lai dắt tàu thuyền

1)  Công Ty Tân Cảng Sài Gòn:

ĐC: Phường 22 – Q. Bình Thạnh – Tp.HCM

ĐT: 8999039 – 8990694

Fax: 8994388

Website: http://www.saigonnewport.com.vn

 

2)  Công Ty Lai dắt Tàu biển - Cảng Sài Gòn:

ĐC: 3 Trương Đình Hợi – Q. 4 – Tp.HCM

ĐT: 9404934 - 9402955 - 9404220

Fax: 9404794

E-Mail: tugserco@hcm.vnn.vn

 

3) Công Ty Falcon:

ĐC: 172 A Nguyễn Đình Chiểu – Q.3 – Tp.HCM

ĐT: 9300997

Fax: 9300995 – 9300996

 

4) Cảng Đường Thủy Miền Nam (Tổng Cty Đường sông phía Nam):

ĐC: 38 Tôn Thất Thuyết – Q.4 – Tp.HCM

ĐT: 9404716 – 9406032 – 9402256

Fax: 8254438

 

5) Công Ty TNHH Bình An;

ĐC: 844 Sư Vạn Hạnh (nối dài) – P.13 – Q.10 – Tp.HCM

ĐT: 8644512 – 8689455

Fax: 8626157

 

6) Công Ty TNHH Kim An:

ĐC: 17 Phó Đức Chính – Q.1 – Tp.HCM

ĐT: 8212667

 

7) Công Ty CP DVHH Sao Biển:

ĐC: 152 Nguyễn Văn Thủ – Q.1 – Tp.HCM

ĐT: 8256546 – 8256799

Fax: 8256545

 

Các Tin Khác :