“ BẠN ĐANG CHỌN ĐÚNG NGƯỜI PHỤC VỤ ” cùng kinh nghiệm của tập thể CBCNV nhiều năm trong ngành sản xuất & kiểm định container,  chúng tôi hy vọng sẽ đem lại cho Quý khách hàng những sản phẩm tốt và sự hài lòng cao nhất, góp phần vào sự phát triển không ngừng của Quý Khách.

Xem hồ sơ năng lực »

  • Container vệ sinh 40 feet
    Quạt hút, cửa ra vào, máy lạnh & máy nóng lạnh (theo yêu cầu),Khung thép, phun bọt cách nhiệt, tạo nhân tạo, hệ thống điện
  • Container vệ sinh 20 feet
    Quạt hút, cửa ra vào, máy lạnh & máy nóng lạnh (theo yêu cầu),Khung thép, phun bọt cách nhiệt, tạo nhân tạo, hệ thống điện
  • Container vệ sinh 10 feet
    Quạt hút, cửa ra vào, máy lạnh & máy nóng lạnh (theo yêu cầu),Khung thép, phun bọt cách nhiệt, tạo nhân tạo, hệ thống điện